Έκθεση - Α' Λυκείου

Στο μάθημα Έκφραση-Έκθεση θα αναζητήσετε σχεδιαγράμματα θεμάτων σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη. Ανά τακτά διαστήματα θα αναρτώνται και διαγωνίσματα.