Νεοελληνική Γλώσσα – Α΄Γυμνασίου

Στη νεοελληνική γλώσσα μπορείτε να βρείτε σχεδιαγράμματα των αντίστοιχων θεμάτων του σχολικού βιβλίου. Επιπλέον υπάρχουν βοηθητικές ασκήσεις όσον αφορά το λεξιλόγιο, τη γραμματική και το συντακτικό.