• thumbnail

  Οι Έλληνες μαθητές δεν είναι ευτυχισμένοι στο σχολείο!

  Οι έξι στους δέκα μαθητές είναι «λίγο» έως «καθόλου» ικανοποιημένοι από τα προγράμματα σπουδών του ελληνικού σχολείου, τα οποία φέρονται να προωθούν, σε σημαντικό βαθμό, την «παπαγαλία». Θεωρούν ότι ο μαθητής δεν είναι ευτυχισμένος στο σχολείο, ενώ αρκετοί έφηβοι υποστηρίζουν πως το απολυτήριο λυκείου δεν μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο μαθητή να καταστεί ανταγωνιστικός στη σημερινή Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

  Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από έρευνα ομάδας μαθητών και μαθητριών του Αριστοτελείου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, η οποία διεξήχθη την τρέχουσα σχολική χρονιά (2014-2015), υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Μαίρης Παπαχρήστου. Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος e-Twinning, διανεμήθηκαν ερωτηματολόγια σε 182 μαθητές/τριες του λυκείου του Αριστοτελείου Κολλεγίου, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις για την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, τα προγράμματα σπουδών, την επαγγελματική αποκατάσταση, τις υποδομές, το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και άλλα ζητήματα.

  Στο ευρωπαϊκό έργο e-twinning με θέμα «Το σχολείο που ζω και ονειρεύομαι» συμμετέχουν το Αριστοτέλειο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, το 3ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας και το Liceo Tito Lucrezio Caro της Ρώμης.

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας στο Αριστοτέλειο Κολλέγιο, πάνω από το 70% των ερωτηθέντων πιστεύει, ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση που προσφέρεται στη χώρα μας δεν μπορεί να ανταγωνιστεί «καθόλου» ή μπορεί να ανταγωνιστεί «λίγο» αυτή των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Στο ερώτημα εάν «ο μαθητής νιώθει ευτυχισμένος  στο σημερινό σχολείο» το 31,9% απάντησε «καθόλου», το 28% απάντησε «λίγο», το 29,1%, «μέτρια», το 7,7% «πολύ» και το 3,3% «πάρα πολύ». Μάλιστα, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων(85,2%) δήλωσε, ότι θα καταργούσε το μοντέλο εξετάσεων που υπάρχει, ενώ ανάλογο ποσοστό (84,6%) απάντησε καταφατικά, όταν ρωτήθηκε αν θέλει μαθήματα πρακτικής άσκησης στο σχολείο. Μάλιστα, οι περισσότεροι πιστεύουν, ότι το Υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε να λάβει υπόψη του τη γνώμη των μαθητών σε επικείμενες αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος. Την ίδια στιγμή, υπάρχει διάχυτη η άποψη στην πλειονότητα των ερωτηθέντων ότι γίνονται συχνά μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα.

  Όταν ρωτήθηκαν οι μαθητές εάν οι εξετάσεις του σχολείου πρέπει να συνδέονται με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το 20,9% απάντησε «καθόλου», το 15,4% «λίγο», το 34,1% «μέτρια», το 19,8% «πολύ» και το 9,9% «πάρα πολύ».

  Οι απαντήσεις για τα προγράμματα σπουδών και την επαγγελματική αποκατάσταση παραπέμπουν σε ένα γενικό κλίμα απογοήτευσης των μαθητών. «Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένοι με το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας, λόγω της χρησιμοθηρικής του φύσης και της αναποτελεσματικότητας του», επισήμανε η κ. Παπαχρήστου.

  Ειδικότερα, το 26,4% δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο από τα προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα, το 33,8% είναι «λίγο», το 30,8%  απάντησε «μέτρια» και το 9,9% απάντησε «πολύ» και «πάρα πολύ». Η άποψη ότι τα προγράμματα σπουδών προωθούν την απομνημόνευση βρίσκει σύμφωνο το 45% των ερωτηθέντων (18,1% απάντησε «πολύ» και 26,9% «πάρα πολύ»), ενώ το 11% θεωρεί ότι δεν την προωθούν «καθόλου», το 20,9% επέλεξε την απάντηση «λίγο» και το 23,1% «μέτρια».

  Στο ερώτημα εάν «οι μέθοδοι και το υλικό διδασκαλίας (π.χ βιβλία) αναβαθμίζονται όσο απαιτούν οι σύγχρονες ανάγκες» οι απαντήσεις κατανέμονται ως εξής: 18,7% «καθόλου», 24,2% «λίγο», 34,6% «μέτρια», 13,7% «πολύ» και 8,8% «πάρα πολύ».

  Πάνω από το 60% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν καλύπτει τις ανάγκες όλων των μαθητών, ή τις καλύπτει «λίγο».

  Νέα μαθήματα

  Τουλάχιστον οι επτά στους δέκα μαθητές πιστεύουν ότι οι διαδραστικοί πίνακες, η χρήση υπολογιστών και του Internet στα σχολεία διευκολύνουν τους μαθητές στην κατανόηση τους μαθήματος, καθώς οι απαντήσεις τους κινούνται στην κλίμακα από «πολύ» έως «πάρα πολύ». Πάνω από το 50% των ερωτηθέντων υπογράμμισαν την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ενώ σε άλλο ερώτημα η πλειοψηφία συμφώνησε με την άποψη ότι θα έπρεπε να αξιολογούνται οι καθηγητές από τους μαθητές στο σχολείο. Επίσης, κρίνονται χρήσιμα νέα μαθήματα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου, όπως η Ψυχολογία, η Σεξουαλική Αγωγή, η Αγωγή του Πολίτη, κ.λπ., όπως προκύπτει από τις απαντήσεις της πλειονότητας.

  «Τα σύγχρονα τεχνολογικά εξαρτήματα και μηχανήματα δίκαια μπορούν να χαρακτηριστούν ως το μέλλον της εκπαίδευσης, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων τα θεωρούν χρήσιμα στην κατανόηση του μαθήματος. Καθησυχαστικό είναι το γεγονός ότι, παρά την κυριαρχία της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς, η μεγαλύτερη μερίδα μαθητών επισημαίνει την ύπαρξη βιβλιοθήκης ως μια απαραίτητη προϋπόθεση ενός ιδανικού σχολείου», υποστήριξε η κ. Παπαχρήστου. Η ίδια χαρακτήρισε προβλέψιμη την ομόφωνη απάντηση των μαθητών για την κατάργηση του τρέχοντος εκπαιδευτικού συστήματος, την άμεση και συστηματική ανανέωση των μεθόδων και των μέσων διδασκαλίας και την προετοιμασία τους  για το μέλλον με την θέσπιση μαθημάτων πρακτικής άσκησης.

  Πεντάωρο πρόγραμμα

  Οι περισσότεροι θεωρούν πως το σχολείο συντελεί στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των νέων, ενώ η σχολική στολή δεν  μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση των κοινωνικών διαχωρισμών.

  Το 65,9% εκφράζει την άποψη ότι το λειτουργικό σύστημα ενός σχολείου θα έπρεπε να διαρκεί καθημερινά πέντε ώρες, το 29,7% είπε  επτά ώρες και το 4,4% πάνω από επτά ώρες.

  Στο σχολείο που ονειρεύονται οι περισσότεροι μαθητές, έχουν και οι ίδιοι λόγο στη διαμόρφωση του σχολικού προγράμματος. Αρκετοί θεωρούν ότι η ποινή των αποβολών δεν δρα αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων μεταξύ μαθητών.

  Η πλειονότητα των ερωτηθέντων πιστεύει, ότι στο σχολείο γεννιούνται φιλίες, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που έχουν παρατηρήσει και εχθρικές συμπεριφορές μεταξύ μαθητών.

   Το ευρωπαϊκό έργο etwinning

  Στο εν λόγω πρόγραμμα etwinnning εξετάζονται τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας και της Ιταλίας, οι δυνατότητες που δίνουν στους μαθητές για την ανέλιξή τους, κατά πόσο αυτά ανταποκρίνονται στο σχολείο που ονειρεύονται οι μαθητές, αλλά και οι διαφορές και ομοιότητες με τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

  Επίσης, οι μαθητές και οι καθηγητές, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θέλησαν να καταγράψουν τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος, να σκιαγραφήσουν την εικόνα που επικρατεί στα σχολεία της Ελλάδας και της Ιταλίας και εν τέλει να αναδείξουν τη σημασία της ύπαρξης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές και ουσιαστικές ανάγκες των μαθητών.

   

   

  Πηγή: karfitsa.gr

Author:


Leave a comment

If you want to share your opinion, leave a comment.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>